Rishpallja e konkursit për pozitën Teknik i Dhëmbëve