DOAJENËT

RIFAT YMERI
PROFESOR DOKTOR
 
Specialist i Sëmundjeve të Gojës dhe Dhëmbit
IN MEMORIAM
YMER DUKAGJINI
PROFESOR DOKTOR
 
Specialist i Protetikës Stomatologjike
IN MEMORIAM
BEQIR LUPÇI
PROFESOR DOKTOR
 
Specialist i Ortopedisë së Nofullave
NEHAT KISERI
PROFESOR DOKTOR
 
Specialist i Sëmundjeve të Dhëmbit dhe Gojës
IN MEMORIAM
SKENDER KARAHODA
PROFESOR DOKTOR
 
Specialist i Protetikës Stomatologjike
JASHAR DULA
PROFESOR DOKTOR
 
Specialist i Kirurgjisë Orale dhe Maksillofaciale
IN MEMORIAM
QAMILE JAKA
PROFESOR DOKTOR
 
Specialiste e Ortopedisë së Nofullave
IN MEMORIAM
BEJTULLA ZEQIRI
DOKTOR SC
 
Specialist I Ortopedisë Së Nofullave
IN MEMORIAM
HASAN MEHMETI
PROFESOR DOKTOR
 
Specialist I Ortopedisë Së Nofullave
ADIL RAKA
PROFESOR DOKTOR
 
Specialist I Pedodoncisë Dhe Stomatologjisë Preventive
Veton Hoxha
PROFESOR DOKTOR
 
Specialist i Sëmundjeve të Dhëmbit me Endodoncion
OSMAN SEJFIJA
PROFESOR DOKTOR
 
Profesor Në Lëndën E Kirurgjisë Orale Dhe Kirurgjisë Maksillofaciale
AGIM ISLAMI
PROFESOR DOKTOR
 
Specialist I Protetikës Stomatologjike
REIS REXHEPI
PROFESOR DOKTOR
 
SPECIALIST I PEDODONCISE DHE STOMATOLOGJISE PREVENTIVE
Metush Disha
Prof. Asoc. Dr.
 
Specialist i Sëmundjeve të Gojës dhe Dhëmbëve
Milaim Sejdini
Prof Asoc.
 
Specialist i Ortopedisë së Nofullave
Ferit Koçani
Prof. Assoc. Dr.
 
Specialist i Sëmundjeve të Dhëmbit dhe Gojës
GANIMETE HOXHA-DEDA
MR. SCI. DR.
 
Specialiste e Protetikës Stomatologjike
MERITA GORANI-KUÇI
MR. SCI. DR.
 
Asistente - Specialiste e Protetikës Stomatologjike
tel: +381 38 500 600 22 08