« Kthehu

Klinika e Emergjencës Stomatologjike me Triazhim

Veprimtaria


Shërbimi për Emergjencë dhe Triazhim Stomatologjik ofron shërbime emergjente specialistike të nivelit të lartë shëndetësor. Ofron shërbime stomatologjike polivalente si dhe kujdeset për trajtimin e rasteve emergjente traumatike. Krahas këtyre shërbimeve ky shërbim mirret me sistematizimin dhe triazhimin e pacientëve në varshmëri prej sëmundjes në klinikat e QKSUK-së nëpërmjet datotekës elektronike.

Lendita Perjuci-Vokshi
Dr.
 
UD Shefe e Klinikës, Specialiste e Sëmundjeve të Dhëmbit me Endodoncion
Erza Mulaj
Dr. Sci.
 
Specialiste e Protetikës Stomatologjike
Ajtene Smajlaj
Dr.
 
Specialiste e Parodontologjisë dhe Mjekësisë Orale
Berat Lenjani
Dr.
 
Specialist i Kirurgjisë Orale