« Kthehu

Laboratoriumi i Teknikës së dhëmbëve

Veprimtaria


Laboratori teknik stomatologjik, është njësi në vete e Qendrës Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës.

Veprimtarin e vetë e bazon në mbështetjen tekniko - dentare për dy Klinikat e QKSUK-së, e për këtë arsye edhe është i ndarë në dy reparte, ate të Protetikës stomatologjike dhe të Ortopedisë së Nofullave. Ka personel të kualifikuar tekniko- dentar dhe personelin mbështetës, gjithsejt 18 persona prej të cilëve 4 janë teknik ortodontik, 6 janë të protetikës fikse, 3 janë në protetikën e skeletuar-kombinuar, dhe 5 në protetikën mobile.

Në te punohen të gjitha punimet protetike prej atyre mobile, fikse e deri te ato të kombinuara dhe frez teknika, poashtu punohen edhe protezat e ndryshme maksillofaciale.

Milaim Kaçiu, teknik dentar
Shef i laboratorit dentar

+381 38 500 600 22 00