« Kthehu

Klinika e Sëmundjeve të Dhëmbit me Endodoncion

Veprimtaria e Klinikës 


Klinika e Sëmundjeve të Dhëmbit me Endodoncion funksionon në kuadër të klinikave të QKSUK-së. Është themeluar (formuar) në vitin 1975 si klinikë në kuadër të Seksionit të Stomatologjisë. Realizimi i detyrave në këtë klinikë arrihet me kuadrin profesional të përbërë nga 18 specialistë dhe 6 motra (infermiere). Veprimtaria e punës realizohet me diagnostikimin dhe trajtimin e pacientëve në aspektin konzervativ- endodontik. Në këtë klinikë aplikohen metodat bashkëkohore të diagnostikimit, me përdorimin e radiografisë digjitale si dhe trajtimi me metodat bashkëkohore endodontike. Në klinikë zhvillohet ngritja edukativ-profesionale, që konsiston në: organizimin e studimeve themelore akademike për student në kohëzgjatje prej 6 vitesh, organizimin e studimeve pasdiplomike, si dhe përsosja profesionale specialistike në kohëzgjatje prej 3 vitesh.


Violeta Ukmata-Vula
Prof. As. Dr.
 
Shefe e Klinikës - Mësimdhënëse, Specialiste e Sëmundjeve të Dhëmbit dhe Gojës
+381 38 500 600 22 21
Blerim Kamberi
Prof. Dr.
 
Mësimdhënës - Specialist i Sëmundjeve të Dhëmbit dhe Gojës
+381 38 500 600 22 21
Miranda Stavileci
Prof. Asoc. Dr.
 
Mësimdhënëse - Specialiste e Sëmundjeve të Dhëmbit me Endodoncion
+381 38 500 600 22 21
Donika Bajrami
Prof. Ass.
 
Asistente - Specialiste e Sëmundjeve të Dhëmbit me Endodoncion
+381 38 500 600 22 21
Xhevdet Aliu
Dr. Sci.
 
Specialist i Sëmundjeve të Dhëmbit dhe Gojës
+381 38 500 600 22 21
Shefqet Mrasori
Dr. Sci.
 
Specialist i Sëmundjeve të Dhëmbit me Endodoncion
+381 38 500 600 22 21
Nexhmije Ajeti
Dr. Sci.
 
Asistente - Specialiste e Sëmundjeve të Dhëmbit me Endodoncion
+381 38 500 600 22 21
Astrit Kuçi
Dr. Sci.
 
Specialist i Sëmundjeve të Dhëmbit me Endodoncion
+381 38 500 600 22 21
Agime Dragidella
Dr. Sci. Dr.
 
Asistente e re - Specialiste e Sëmundjeve të Dhëmbit me Endodoncion
Ariana Kameri
Dr. Sci. Dr.
 
Asistente - Specialiste e Sëmundjeve të Dhëmbit me Endodoncion
+381 38 500 600 22 21
Edmond Dragusha
Dr.
 
Asistent - Specialiste e Sëmundjeve të Dhëmbit me Endodoncion
+381 38 500 600 22 21
Tringa Kelmendi
Dr.
 
Asistente e re - Specialiste e Sëmundjeve të Dhëmbit me Endodoncion
+381 38 500 600 22 21
Shkëlzen Vishaj
Dr.
 
Specialist i Sëmundjeve të Dhëmbit me Endodoncion
Ardian Selani
Dr.
 
Specialist i Sëmundjeve të Dhëmbit me Endodoncion
Albert Bacaj
Dr.
 
Specialist i Sëmundjeve të Dhëmbit me Endodoncion
Luljeta Kryeziu
Infermiere
 
Motra kryesore e Klinikës
+381 38 500 600 22 21