« Kthehu

Klinika e Protetikës Stomatologjike

Veprimtaria E Klinikës

Klinika e Protetikës Stomatologjike është pjesë e QKSUK-së, e themeluar më 1975 si klinikë në kuadër të Seksionit të Stomatologjisë pranë Fakultetit të Mjekësisë. Në këtë klinikë ofrohen shërbime dentare terciare specialistike, si qendër e vetme e këtij lloji në Kosovë. Poashtu në kuadër të klinikës zhvillohet edhe edukimi themelor protetikorë për studentët e stomatologjisë dhe edukimi posdiplomik specialistik i stomatologëve. Klinika e Protetikës Stomatologjike aktivitetin e vetë e realizon me personelin profesional të saj që përbëhet nga 17 mjekë specialistë, 4 infermiere, dhe 1 administratore.


Personeli i klinikës

TEUTA BICAJ
Dr. Sci.
 
Shefe e Klinikës, Specialiste e Protetikës Stomatologjike
tel: +381 38 500 600 22 09
GLORIA STAKA
PROF. DR.
 
Mësimdhënëse - Specialiste e Protetikës Stomatologjike
TEUTA PUSTINA-KRASNIQI
PROF. ASS. DR.
 
Mësimdhënëse - Specialiste e Protetikës Stomatologjike
tel: +381 38 500 600 22 08
Linda Dula
Dr. Sci.
 
Asistente - Specialiste e Protetikës Stomatologjike
tel: +381 38 500 600 22 09
Venera Bimbashi
Dr. Sci.
 
Specialiste e Protetikës Stomatologjike
Zana Lila-Krasniqi
DR. SCI.
 
Asistente - Specialiste e Protetikës Stomatologjike
ARLINDA TMAVA-DRAGUSHA
DR. SCI.
 
Specialiste e Protetikës Stomatologjike
tel: +381 38 500 600 22 06
FLORIJE ASLLANI-HOXHA
MR. SCI. DR.
 
Asistente - Specialiste e Protetikës Stomatologjike
tel: +381 38 500 600 22 08
Merita Maliqi
Dr.
 
Specialiste e Protetikës Stomatologjike
Erëjeta Deva-Kurshumliu
Dr.
 
Specialiste e Protetikës Stomatologjike
Tetore Olloni
Dr.
 
Specialiste e Protetikës Stomatologjike
Luljeta Nushi-Kavaja
Dr.
 
Specialiste e Protetikës Stomatologjike
Fatmire Zogu-Hasani
Dr.
 
Specialiste e Protetikës Stomatologjike
Blerta Kurteshi
INFERMIERE
 
Motër kryesore e Klinikës